Dron do badań meteorologicznych

 

Projekt stworzenia drona do badania meteorologii

Oklahoma State University w partnerstwie z trzema innymi uniwersytetami otrzymało dofinansowanie w kwocie 6mln$ dolarów na rozpoczęcie badań nad specjalnym rodzajem drona, który będzie pomocny w badaniach meteorologicznych. Dron ten ma być dodatkiem do standardowych badań i ma służyć liniowemu badaniu zmian pola fizycznego na różnych wysokościach, co pozytywnie wpłynie na otrzymywane w końcowym efekcie prognozy meteorologiczne.

 

Efekt prac, meteorologiczny dron, ma być pożytecznym narzędziem w rękach rządu, uniwersytetów oraz prywatnych przedsiębiorców. Pozwoli on na dokładniejsze badanie przyczyn oraz następstw zjawisk w meteorologii. Korzystanie z takiego drona wpłynie również na bardziej skuteczne prognozowanie pogody.

 

Autor projektu, Jamey Jacob stwierdził, że w przyszłości drony będą podstawowym narzędziem badania meteorologii. Zanim jednak osiągniemy ten poziom, jest dużo do pokonania choćby w kwestii technologii oraz ustaleń prawnych. Jest to bolączką nie tylko polskiego rynku. Obecnie często mamy do czynienia z wieloma niewiadomymi w trakcie prowadzenia badań oraz stosowania rozwiązań. Inwestorzy mogą obawiać się, że rozwiązania, które zostaną wprowadzone na rynek mogą zostać zablokowane przez nowo powstałe ustawy i zmieniające się prawo.

 

Badania te będą ważne z dwóch powodów. Po pierwsze mają największe dotychczas dofinansowanie na taki cel.  Kolejna rzecz to fakt, iż będą punktem wyjścia do przyszłych badań, które miałyby dotyczyć wpływu dronów na zmianę klimatu. Gdyż patrząc w przyszłość drony będą miały coraz większy wpływ na otaczającą nas atmosferyczność i zmiany tam zachodzące.