Czy jest UAVO i do czego jest nam potrzebne?

UAVO to skrót od Unmanned Aerial Vehicle Operator i jak łatwo się domyśleć z bezpośredniego tłumaczenia oznacza on “operatora bezzałogowego statku powietrznego”, czyli w skrócie – operatora drona. Żeby być bardziej precyzyjnym UAVO oznacza świadectwo kwalifikacji operatora drona wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wszystkim operatorom dronów, którzy potwierdzą swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności egzaminem państwowym zdawanym zarówno z teorii jaki z praktyki (loty dronem) przed egzaminatorem wyznaczonym przez ULC.

Do czego jest nam potrzebne świadectwo UAVO?

Otóż na polskim rynku operatorów dronów możecie spotkać wciąż wiele osób, które oferuje swoje usługi filmowania z powietrza dronem bez posiadania świadectwa UAVO. Tymczasem jest to wymóg nałożony przez polskie prawo, by każdy operator drona, który świadczy tego typu usługi komercyjnie posiadał świadectwa potwierdzające jego wiedzę i umiejętności z zakresu prawa lotniczego, budowy dronów, bezpiecznego sterowania bezzałogowcem, odpowiedniego zachowania w sytuacjach awaryjnych itd. Warto również wiedzieć, że za brak posiadania takiego świadectwa przy jednoczesnym świadczeniu usług dronem operator podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (Art. 211 ustawy Prawo Lotnicze).

Czemu klient powinien pytać operatora o UAVO?

Uważamy, że każda osoba prywatna lub firma, która nawiązuje współpracę z operatorem drona powinna być przez niego poinformowana o posiadanym świadectwie kwalifikacji UAVO.

Pierwszy powód to świadomość, że klient korzysta z usługi wykonywanej zgodnie z prawem. Sam fakt braku posiadania UAVO podczas wykonywania lotów komercyjnych jest łamaniem prawa. Klient wprawdzie nie odpowiada za to bezpośrednio, ale musi mieć świadomość, że będzie korzytał z filmów lub zdjęć z powietrza wykonanych nielegalnie. Jeśli Urząd Lotnicwa Cywilnego zainteresuje się operatorem bez UAVO, może również wzywać na świadków jego klientów.

Druga rzecz to ubezpieczenie OC. Każdy certyfikowany operator ma obowiązek posiadać wykupione OC na swoją działalność. W razie wyrządzenia jakichkolwiek szkód podczas lotu dronem opłaty poniesie ubezpieczyciel. Jeśli operator nie posiada UAVO, nie przysługuje mu również OC do komercyjnego wykorzystania zatem każde zniszczenie w mieniu klienta będzie konieczne do rozwiązania między klientem a operatorem co prowadzi zwykle do nieprzyjemnych sytuacji, a sprawa może zakończyć się sądem i koniecznością udowadniania winy po stronie operatora.